Navigace

Obsah

O nás

Vítáme vás na stránkách Dětského domova “Pepa“ v Lazci.

 

Naše historie

V roce 2000 vznikla naše obecně prospěšná společnost, která dnes nese název Dětský domov "Pepa" Příbram- Lazec, o.p.s.. Snažila se o vybudování malého, na venkově situovaného dětského domova, určeného především pro týrané a zneužívané dětí. Inspirací zakladatelům Alexandrovi a Šárce Brochierovým byla zařízení německé nadace Tabaluga  v Mnichově, která kladou zásadní důraz na terapeutickou práci s dětmi.                                                                                 

V roce 2001 nalezla společnost vhodný objekt - bývalé hospodářské stavení s velkou zahradou - v obci Lazec u Příbrami a téhož roku dokončila jeho rekonstrukci. Slavnostní otevření se konalo 28. 10. 2002 a účastnily se ho také první čtyři umístěné děti. Kapacita domova byla stanovena na 16 dětí. Většinu potřebných finančních prostředků na rekonstrukci poskytla společnosti nadace A. Brochier Kidnerfonds Stiftung, která z části financuje provoz domova dodnes.

 

Naše současnost

Náš Dětský domov “Pepa“ je nestátní dětský domov rodinného typu. Je zařazen do sítě školských zařízení. Jeho činnost se řídí Zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a je pravidelně kontrolována Českou školní inspekcí, Státním zastupitelstvím a pracovníky Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Příbrami. Většina u nás žijících dětí pochází z Příbrami a blízkého okolí.

Naším posláním je vytváření optimálních podmínek pro život dětí od 3 do 18 let, které byly soudně svěřeny do ústavní péče. Pokud děti po dovršení zletilosti chtějí zůstat v domově a dokončit své vzdělání, mohou uzavřít Smlouvu o prodlouženém pobytu. V případě, že by studovaly vysokou školu, mohou zde zůstat až do 26 let.

Opravdovému domovu se snažíme co nejvíce přiblížit. Naším cílem je, aby si děti uměly ukrojit a namazat chléb, umýt si boty, převléknout postel, sbalit si věci na tábor, používat platební kartu, vyjednat si brigádu, vybrat si dobře studijní obor, či najít a udržet si práci, řešit konflikty s nadhledem, pomoci druhému.                                                           

V současné době máme v domově 15 dětí. Vybavení a provoz domova odpovídá fungování velké rodiny. Své soukromí mají děti v prvním patře domu, kde bydlí ve dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou. V přízemí jsou společné prostory- kuchyňka, kde velké děti spolu s vychovateli připravují večeře a víkendová jídla, a také jídelna, které vévodí velký dubový stůl, u něhož společně snídáme, obědváme a večeříme, ale také plánujeme, řešíme a smějeme se každodenním příběhům. Zbývá ještě obývací pokoj, v němž většinou lenošíme, ale také skáčeme, tančíme či debatujeme. Samozřejmostí je pro děti celodenní přístup na internet, vlastní mobilní telefony, vlastní oblečení a hračky, a kapesné jako doma…

                                              

O děti se stará tým vychovatelů. V denních službách střídáme  dvojice, vždy žena-muž, aby byl zachován model klasické rodiny – tomu odpovídá i věk. Jedna dvojice svým věkem tak zastupuje rodiče a druhá dvojice prarodiče. Každé z dětí má svého “klíčového“ vychovatele, který jej doprovází nejen životem v domově, ale hlavně při přechodu do samostatného života. Pomáhá mu hledat práci, bydlení, vyřizuje s ním všechny záležitosti na úřadech.