Navigace

Obsah

Projekty

 

Dětský domov je školským zařízením. V průběhu roku vymýšlíme několik projektů, na jejichž realizaci získáváme peníze jednak z grantů ( Město Příbram, ČSOB, Veolia a.s.), především však od laskavých dárců ( viz „pomáhají nám“).

Děti mají v průběhu těchto akcí možnost poznat hranice svých schopností, své odvahy, svého sebevědomí  a posunout je dál.

Projekty se snažíme neustále inovovat a reagovat tak na aktuální potřeby dětí. Některé cykly na sebe tématicky navazují a prohlubují tak prožitek či zkušenost.

Díky všem, kteří na nás myslí a pomáhají nám.

 

Zde jsou některé z realizovaných projektů v r. 2021 :

 

"Cestujeme bez DD 2021"                                                                                                              -učíme naše čerstvé dospěláky naplánovat výlet či cestu, zabalit si potřebné věci, orientovat se v jízdních řádech, ve městě i v přírodě. Dva jednotlivé týdny jsou plně v jejich rukách. Prostě osobní zkušenost je k nezaplacení

 

"Jsme křehcí"                                                                                                                                                  - jde o systém aktivit, které povedou děti k tréninku odolnosti, skromnosti, k preferování zdravého životního stylu. Příkladem jsou dny jako „ den bez cukru“ či „den bez rohlíků“. Věříme, že po malých krůčcích a přes zkoušky dojdeme s dětmi k důležitým změnám, a to především v oblasti péče o své zdraví, odolnosti vůči strachu, stresu a lenosti.

 


Níže se můžete seznámit s projekty, které proběhly v minulých letech.

 

"Nikdy nejsi sám"                                                                                                                                    -cyklus přednášek a na ně navazujících cvičení v modelových situacích. Trénink v modelových situacích dětem dodá odvahu a schopnosti, aby uspěly v reálných situacích každodenního života.

 

"Co se děje v nás, děje se i mimo nás"                                                                                              -vycházíme z myšlenky, že děti, které byly v ranném dětství zraňovány, zanedbávány, týrány či opuštěny, potřebují najít ve svém srdci sílu a odvahu odpustit svým rodičům, někdy i prarodičům, neposílat zlo dál do světa. Potřebují získat důvěru v sebe sama a následně důvěru ve svět kolem sebe. Jedině tak mohou opustit dětský domov beze strachu a nenávisti, jedině tak mohou začít úspěšně samostatně žít a začít samy rozdávat to, co se jim samotným v dětství nedostalo- lásku.

 

"Mami,táto, už vám dokážu odpustit - 2."                                                                                             -cyklus přednášek a psychoterapeutických cvičení v modelových situacích. Cílem projektu je umožnit našim dětem „odžít“ si v bezpečném prostředí to skryté zlo, dokázat se s ním vyrovnat a nemít tak potřebu posílat jej dál lidem ve svém okolí.

 

„Jak se vrátit živý“                                                                                                                           -týdenní kurz dovedností nutných k přežití v každodenních i krizových situacích v Železné Rudě s bývalým reprezentantem ČR v jízdě na kajaku

 

„Frčíme si  na snowboardu“
- výuka oblíbené sportovní aktivity během týdenního lyžařského pobytu dětí v době jarních prázdnin na Božím Daru

 

„Co si uvaříme, to si také sníme“
- kurzy vaření a finanční kalkulace při nákupu potravin

 

„Zachraň sebe, zachraň ostatní“                                                                                                    - -přednášky a cvičení v první pomoci – s lékařem záchranné služby

 

„Finanční gramotnost“
- kurz praktických dovedností v hospodaření s financemi

 

„Dětský domov za vodou“                                                                                                              -poznávání cest vody na Šumavě – vedl M.Raška ze spol. Veolia a.s.

 

„Nikdy nejsi sám“                                                                                                                                        - kurz zaměřený na vyhodnocení situací, kdy dítě potřebuje  pomoc, na trénink jak o pomoc v konkrétní situaci někoho požádat, a rovněž pomoc druhému poskytnout        (za účasti lékaře, psychologa, příslušníka policie)

 

„My se vody nebojíme“                                                                                                                 -týdenní sjíždění řeky na raftech

 

„Čtyři dohody"
- týdenní rekondiční pobyt ve staré šumavské chalupě s psychoterapeutickým obsahem

 

„Krkonoše 2016“                                                                                                                              -týdenní pobyt v Harachově (vysokohorská turistika, přednášky členů Horské služby)

 

 „Bezpečně městem, světem, životem“
- cyklus odborných přednášek, besed a na ně navazujících praktických cvičení v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Bezpečně ve městě ( kurz základů sebeobrany, společenského chování na kulturních akcích),  bezpečně světem (beseda s cestovatelem a horolezcem), bezpečně životem (beseda s lékařem a psychologem).

 

„Hranice mé odvahy, mých schopností, mých snů“
- týden outdorových aktivit v horách umožňující dětem poznat „své hranice“, rychle se rozhodnout, překonat strach, převzít odpovědnost za sebe i ostatní (Horská služba NP Šumava)

 

„Pohoda není náhoda“                                                                                                                   -posilování osobnostních a sociálních kompetencí- s psychoterapeutkou PhDr.V. Masákovou (během pobytu v době podzimních prázdnin na Šumavě )

 

„Putování českými horami 2015“
- týdenní turistický pobyt v Jeseníkách

 

„Mám malý stan a nohy tak dlouhé…“ 
- letní stanování u řeky s minimálním servisem ze strany dětského domova

 

„Brdské osmistovky v létě“ 
- dobývání vrcholů Brd (pěší turistika)

 

„Brdské osmistovky v zimě“ 
- běžecké lyžování v nově otevřených částech Brd